My sme les - Občianska iniciatíva za záchranu našich lesov

MY SME LES
KTO OHROZUJE LES, OHROZUJE AJ NÁS

Podpor My sme les

Kto sme

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. Sme zhrození z bezohľadnej ťažby dreva, ktorá v nich prebieha. Sme znepokojení z prístupu štátnych orgánov, ktorý ich ohrozuje. Sme ľudia, ktorí milujú lesy a chcú ich chrániť aj pre budúce generácie.

Je nás už 71147. Pozri sa, kto je les

Aj ja chcem byť les

Desatoro pre les

1.

Slovensko je výnimočné vďaka nádhernej prírode a my chceme, aby to tak zostalo - bez ohrozujúcich a škodlivých zásahov človeka.

2.

Nikto nemá právo prisvojovať si a ničiť prírodné bohatstvo pre svoj osobný prospech.

3.

Najvýznamnejšie a najhodnotnejšie prírodné dedičstvo predstavujú národné parky. Patria nám všetkým - nemajú slúžiť bezohľadným a účelovým ekonomickým záujmom úzkej skupiny ľudí.

4.

V prísne chránených územiach je potrebné, aby platil zákaz ťažby dreva, ako aj zákaz akejkoľvek výstavby a tiež lovu voľne žijúcich zvierat.

5.

Ťažbu dreva a iné prírodu poškodzujúce činnosti vykonávané úzkymi záujmovými skupinami v národných parkoch by mal nahradiť prírodný cestovný ruch a turizmus, ktorý by priniesol potrebný rozvoj regiónom a umožnil ľuďom vidieť a zažiť divokú prírodu.

6.

Pre zabezpečenie ochrany prírodného dedičstva je nevyhnutné ponechať najmenej 5 % z rozlohy Slovenska bez zásahov človeka.

7.

Regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cestovného ruchu a športu možno realizovať aj v súlade s ochranou národných parkov.

8.

Vo všetkých lesoch - aj mimo národných parkov je potrebné hospodáriť šetrne, aby plnili aj iné úlohy, ako je produkcia dreva. Voľne žijúce zvieratá majú byť rešpektované ako prirodzená, vzácna a ochrany hodná súčasť prírody.

9.

Prísna ochrana prírody sa má realizovať predovšetkým na štátnych pozemkoch - na súkromných pozemkoch na základe dohody s ich vlastníkmi.

10.

Veríme, že príroda je múdrejšia ako človek a jeho krátkozraké, prírodu a životné prostredie ohrozujúce zásahy, ktoré spôsobujú často nenapraviteľné škody.

My sme les. Kto ohrozuje les, ohrozuje aj nás!

Buď aj ty les

Prečo?

Toto je krása

PRETOŽE TOTO JE
KRÁSA

Takto dnes vyzerajú lesy

PRETOŽE TAKTO DNES
VYZERAJÚ HORSKÉ LESY

PRETOŽE LES JE ICH
DEDIČSTVOM

Toto niči domovy

PRETOŽE TOTO
NIČÍ NAŠE DOMOVY

Les je ich domov

Pretože les je ich
domovom

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame