Aktuality | My Sme Les - občianska iniciatíva

 Aktuality

ŤAŽBU VO VEĽKEJ FATRE SME STOPLI

Bez citu sa zahryzli do starých lesov Veľkej Fatry a začali likvidovať aj posledné útočiská ohrozeného hlucháňa. Kto? LESY SR. Minitorovali sme a v piatok sme podali PODNET na Slov. inšpekciu životného prostredia pre porušenie zákona! A tá na základe toho DNES PRIKÁZALA, až do prešetrenia, ťažbu zastaviť. Štát, ktorý má ísť príkladom pri dodržiavaní pravidiel, ich najviac porušuje. Ešteže ste tu vy, ľudia, ktorí držíte s nami! Viac

Zbytočný a nebezpečný postrek sme zastavili.

TLAK MÁ ZMYSEL! Slovenská inšpekcia životného prostredia dnes vydala zákaz postrekov v dubových lesoch proti mníške veľkohlavej pre štátne (aj vojenské) lesy. Zákaz bude platiť až do prešetrenia prípadu. Zároveň v tejto súvislosti vykoná inšpekcia kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny. Díky, že ste s nami, buďte ešte viac. A Michal Wiezik odlož ten Akty X oblek, si frajer! Ideme ďalej krok po kroku. Viac

Ťažba na Stolici zastavená!
Ťažba na Stolici zastavená!
12.06.2019 15:26

Vďaka dlhoročnej snahe o ochranu starých lesov (v ktorých ešte prežívajú posledné hlucháne hôrne) sa konečne dostavujú prvé výsledky. V oblasti STOLICKÝCH VRCHOV pred niekoľkými dňami úrady rozhodli o zákaze ťažby na ploche približne 500 ha. Vznikol tu tak jeden z najväčších komplexov prísne chránených lesov na Slovensku! Okrem toho úrady rozhodli o zákaze ťažby na ďalších stovkách hektárov aj v niekoľkých ďalších lokalitách, najmä v oblasti TANAPu. (doteraz zachránených najmenej 320 hektárov). Okrem tlaku aktivistov sa to podarilo aj vďaka odvážnym úradníkom na okresných úradoch ŽP a pracovníkov národných parkov Muránska planina, TANAP a Slovenský raj, ako aj ústretovým vlastníkom lesov. PARADOX!!: zatiaľ čo v prípadoch viacerých SÚKROMNÝCH vlastníkov sa úradom podarilo dohodnúť na ochrane území hlucháňa, ŠTÁTNE LESY v správe podniku LESY SR, š.p. sú dnes NAJVÄČŠÍM ODPORCOM ICH OCHRANY. (Rozhodnutiam predchádzala snaha mnohých organizácií a občiansky tlak, ktorý viedol k prijatiu Programu záchrany hlucháňa a k niekoľkým usmerneniam ministerstva ŽP, na základe ktorých úrady rozhodovali.)

DVAJA EKOLÓGOVIA V EUROPARLAMENTE

Tak sa nám to podarilo! Vedec z MY SME LES, náš Michal je jeden z nich. Ľudia, ďakujeme! Michal Wiezik a Martin Hojsik nekecajú, oni to majú za tie roky skutočne odpracované. Téma ochrany prírody už nie je okrajová, je to aj vďaka vašej podpore top téma!! Až kým sa veci nezmenia. Ďakujeme. Viac

Podnet na prešetrenie vedomého porušovania resp. obchádzania zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Listom zo dňa 28.4.2019 sme Vojenské lesy a majetky SR, š.p. upozornili, že pri leteckých resp. pozemných postrekoch proti mníške veľkohlavej, s ktorými zásadne nesúhlasíme, nebude možné zabrániť priamemu úmyselnému usmrteniu viacerých chránených druhov motýľov, ktoré sa vyskytujú v prostredí dubín, lesných lemov a lesostepí so zastúpením dubov Viac

Stanovisko k vyjadreniu Lesov SR š.p. k mníške veľkohlavej

Letecké postreky v dubových lesoch na Slovensku považujeme za zbytočné mrhanie verejnými finančnými zdrojmi a ich okaté zneužívanie na činnosť, ktorá je extrémne škodlivá pre prírodu a potenciálne aj pre ľudí. Viac

Máme dosť Matečnej, zhodujú sa poľnohospodári, lesníci aj ochranári. Výzvu na jej odvolanie dnes doručili premiérovi

Zástupcovia viacerých občianskych iniciatív dnes odovzdali na Úrade vlády SR verejnú výzvu na odvolanie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej. Viac

Výzva proti použitiu leteckých postrekov v dubových lesoch

Sme pobúrení informáciami zo strany Lesov SR, š.p. a Lesníckeho výskumného ústavu, podľa ktorých štátny podnik plánuje letecké postreky v dubových lesoch. Nesúhlasíme s týmto zámerom a dôrazne žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby bezodkladne zamedzilo leteckej aplikácii postrekov proti mníške veľkohlavej či iným hmyzím „škodcom“ v dubových lesoch. Viac

Verejná výzva na odvolanie ministerky Matečnej

Naliehavé problémy v rezorte pôdohospodárstva sú neriešené. Už to nechcem ďalej tolerovať a dôrazne žiadame odvolanie Gabriely Matečnej z postu ministerky. Viac

Otvorená výzva vláde SR
Otvorená výzva vláde SR
15.02.2019 09:43

Európska komisia dospela k záveru, že Slovensko nezabezpečuje náležitú ochranu európsky významných častí prírody. Ak do dvoch mesiacov nepredložíme reálny návrh nápravy, Európska komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ a Slovensku tak hrozia sankcie. Viac

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame