Desatoro pre les | My Sme Les - občianska iniciatíva

 Desatoro pre les

Len príroda bez zásahu človeka - divoká príroda - je autentická, dokonalá príroda. V ústave Slovenskej republiky je zakotvené právo občanov na priaznivé životné prostredie - divoká príroda je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je zárukou zdravého života, bezpečného bývania bez hrozby povodní. Divoká príroda je zdrojom výnimočnej a jedinečnej krásy dopriatej každému z nás bez ohľadu na spoločenské postavenie a majetok. Divoká príroda je nenahraditeľným spoločenským, kultúrnym a prírodným dedičstvom, na ktoré majú právo všetci obyvatelia Slovenska ako aj budúce generácie.

Preto sme presvedčení, že:

1.

Slovensko je výnimočné vďaka nádhernej prírode a my chceme, aby to tak zostalo - bez ohrozujúcich a škodlivých zásahov človeka.

2.

Nikto nemá právo prisvojovať si a ničiť prírodné bohatstvo pre svoj osobný prospech.

3.

Najvýznamnejšie a najhodnotnejšie prírodné dedičstvo predstavujú národné parky. Patria nám všetkým - nemajú slúžiť bezohľadným a účelovým ekonomickým záujmom úzkej skupiny ľudí.

4.

V prísne chránených územiach je potrebné, aby platil zákaz ťažby dreva, ako aj zákaz akejkoľvek výstavby a tiež lovu voľne žijúcich zvierat.

5.

Ťažbu dreva a iné prírodu poškodzujúce činnosti vykonávané úzkymi záujmovými skupinami v národných parkoch by mal nahradiť prírodný cestovný ruch a turizmus, ktorý by priniesol potrebný rozvoj regiónom a umožnil ľuďom vidieť a zažiť divokú prírodu.

6.

Pre zabezpečenie ochrany prírodného dedičstva je nevyhnutné ponechať najmenej 5 % z rozlohy Slovenska bez zásahov človeka.

7.

Regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cestovného ruchu a športu možno realizovať aj v súlade s ochranou národných parkov.

8.

Vo všetkých lesoch - aj mimo národných parkov je potrebné hospodáriť šetrne, aby plnili aj iné úlohy, ako je produkcia dreva. Voľne žijúce zvieratá majú byť rešpektované ako prirodzená, vzácna a ochrany hodná súčasť prírody.

9.

Prísna ochrana prírody sa má realizovať predovšetkým na štátnych pozemkoch - na súkromných pozemkoch na základe dohody s ich vlastníkmi.

10.

Veríme, že príroda je múdrejšia ako človek a jeho krátkozraké, prírodu a životné prostredie ohrozujúce zásahy, ktoré spôsobujú často nenapraviteľné škody.

My sme les. Kto ohrozuje les, ohrozuje aj nás!

Buď aj ty les

Buď les aj na Facebooku

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame