KOHO VOLIŤ PODĽA MY SME LES

  KOHO VOLIŤ PODĽA MY SME LES

Pozreli sme sa na kandidátky, doterajšie pôsobenie a program politických strán pre lesy a ochranu prírody.

PS/Spolu

PS/Spolu

Na kandidátke najviac osobností, ktoré roky prispievali k ochrane prírody. Okr. iných sú to: Erik Baláž – líder záchrany Tichej a Kôprovej doliny vo VT a držiteľ viacerých ocenení. Andrej Kovarík pracoval v ŠOP, kde upozornil na šikanu a klientelistické praktiky. Tomáš Derka je prírodovedec a oponent výstavby nevhodných malých vodných elektrární. Tamara Stohlová vedie projekt Zelená jedáleň, v ktorom zavádza rastlinné stravovanie na vysokých školách, Tomáš Halász roky spolupracoval s Greenpeace. Zuzana Hudeková je odborníčkou na mestskú zeleň a klímu. Majú tiež dvoch zelených europoslancov - Michala Wiezika a Martina Hojsíka.

Z PROGRAMU: reforma národných parkov a presun vlastníctva štátnych pozemkov v národných parkoch z rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia, podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, vyhlásenie stavu klimatickej núdze, revitalizácia riek, ale aj riešenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy, odpadov či energetiky.

KDH

KDH

Líder strany Alojz Hlina roky pomáhal Lesoochranárskemu združeniu VLK a výrazne sa podieľal na záchrane vzácneho Pečnianskeho lesa. Tento les sa mal stať stavebným pozemkom vďaka podvodnej zmluve a nielen obrať ľudí o zeleň ale aj štát o milióny EUR. Podporoval tiež účinnú ochranu stromov rastúcich mimo les a opakovane kritizoval bývalého ministra ŽP za Smer-SD, Petra Žigu. Ďalších enviroaktivistov na kandidátke neevidujeme.

Z PROGRAMU: Koncepčne podporujú zvýšenie úrovne ochrany prírody aj v národných parkoch, kde je podľa nich nevyhnutné podporiť projekty na revitalizáciu národných parkov, inštitucionálnu zmenu ich riadenia. Podporujú prijatie koncepčných strategických opatrení, ktoré zabezpečia regeneráciu lesov pre budúce generácie.

Za ľudí

Za ľudí

Na kandidátke je dlhoročný ochranár Michal Greško, podpredseda OZ Za našu vodu Dušan Velič a tímlíderkou pre životné prostredie je environmentalistka Liliana Rástocká. Za stranu kandiduje aj ochranár Martin Ceľuch.

Z PROGRAMU: Chcú o.i. vyhlásiť lesy za prírodné bohatstvo a zastaviť nadmernú ťažbu, chcú presadiť posilnenie ochrany prírody vrátane kompetencií Správ národných parkov. Navrhujú viacero pozitívnych opatrení v oblasti riešenia odpadov, ochrany vôd, ovzdušia a lesov, zmeny klímy. Pri lesoch chcú zamedziť ich devastovaniu a posilniť ochranu prírody aj dlho očakávaným prijatím zonácie národných parkov.

SaS

SaS

Na kandidátke SaS je o.i. Karol Galek, Anna Zemanová, Anna Paľovová či dlhoročný (aj komunálny) aktivista Ondrej Dostál. Anna Zemanová s Karolom Galekom v minulosti upozornili na nelegálnu prevádzku tretieho bloku tepelnej elektrárne v Novákoch a spustili aj petíciu za jeho odstávku. Dlhodobo bojujú za ukončenie dotovania neekologickej výroby elektriny z hnedého uhlia. Predkladali spolu s OĽaNO návrh na zastavenie Biomasakru, na ktorý roky upozorňovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK. Opakovane ako poslanci NR SR tiež upozorňujú na nebezpečné skládky, znečistenia pitnej vody aj pochybenia pri veľkých výstavbách. Dlhodobo sa angažujú za ochranu zvierat (napr. aj Lucia Nicholsonová).

Z PROGRAMU: Prioritou je záchrana lesov a strategických zásob pitnej vody, ale aj čistá a pestrá krajina. Do volebného programu zaradili: presun agendy lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia, zákaz udeľovať výnimky v 5. stupni ochrany, neodkladné prijatie zonácie národných parkov s rešpektom k vlastníckym právam.

OĽaNO

OĽaNO

Predkladali spolu so SaS návrh na zastavenie Biomasakru, na ktorý roky poukazuje VLK. Poslanec Ján Budaj je bývalý ochranár a aktívny člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Je roky aj jedným z najaktívnejších poslancov NR SR pre témy ochrany ŽP. Kandidát na poslanca Ján Mičovský verejne poukázal na pochybné praktiky a korupciu v Lesoch SR. Minulý rok inicioval výzvu „Odmietame“, v ktorej sa skupina lesníkov zastala vedením šikanovaného kolegu - lesníka Matúša Hríbika. Strana sa dlhodobo venuje boju proti korupcii a oligarchom, čo sa v boji za ochranu prírody tiež zíde. Tím pre zelené témy tvoria Ján Budaj, Jaromír Šíbl, Ján Mičovský, Elena Fatulová, Juraj Smatana a Elena Pätoprstá. Dlhoročným environmentalistom a členom S-O-S je aj Ján Szőllős. V NR SR sa v tejto sfére príležitostne angažuje aj Martin Fecko.

Ich volebný program v oblasti riešenia tém životného prostredia na roky 2012 – 2016 i 2016 - 2020 patril medzi najkomplexnejšie. Aktualizovaný volebný program pre tieto voľby zatiaľ nepredstavili, v 11 otázkach na verejné hlasovanie, ktoré predložili, sa téma lesov nenachádza.

ĽSNS

ĽSNS

Za osem rokov ich aktívneho pôsobenia v politike neevidujeme žiadnu vlastnú aktivitu súvisiacu s ochranou prírody a ani žiadneho vedca či ochranára na ich strane. Reálna hrozba koalície so stranami, ktoré sú zodpovedné za likvidáciu národných parkov a prírody: SMER-om a SNS ich diskvalifikuje, aj keby mali nejaký program na ochranu prírody. Ale nemajú. ĽSNS sa v programe nevenuje téme ochrany prírody. Venuje sa odmietaniu EÚ, pritom my vieme, že práve EÚ stojí za tlakom na Slovensko, aby chránilo svoje prírodné bohatstvo a aj rozhodnutie EK pomohlo k ochrane Tichej a Kôprovej doliny. Na kandidátke majú Vladimíra Chovana, ktorý ako minister pôdohospodárstva a člen HZDS počas prvej vlády SMER-u stál pri odobrení podvodnej výmeny vzácneho Pečnianskeho lesa, ktorý sa mal vďaka tomu stať stavebným pozemkom.

SME RODINA

SME RODINA

Tímlíder strany pre oblasť ŽP, lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, pán Ján Mizerák ešte ako generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR navrhoval také kontroverzné opatrenia, ako odstrel polovice populácie slovenských medveďov či ťažbu dreva v mediálne známych tatranských rezerváciách - v Tichej a Kôprovej doline. Mizerák bol na tento post riaditeľa ŠOP politicky dosadený so zrejmým cieľom paralyzovať činnosť štátnych ochranárov a umožniť drevárskej loby ťažbu dreva v chránených územiach, o čom svedčia desiatky vyhodených špičkových odborníkov aj odvolaní riaditelia národných parkov, ktorí počas jeho pôsobenia museli pod rúškom reorganizácie opustiť Štátnu ochranu prírody.

SMER-SD

SMER-SD

Vládna strana Smer-SD nesie hlavnú zodpovednosť za rozkrádanie našich lesov a ničenie najcennejšieho prírodného bohatstva počas jeho vládnutia. Čelní predstavitelia SMERu v pozícii predsedov vlády sa k téme ničenia našich lesov a národných parkov odmietli s iniciatívou My sme les stretnúť. Nezaujímajú ich názory odborníkov ani návrhy riešení ponúkané vedeckou obcou. Odmietajú diskusiu a na podnety zväčša nereagujú. Ľudia ako bývalý minister životného prostredia a súčasný minister hospodárstva v jednej osobe - pán Peter Žiga - sú „zárukou“, že lesná mafia a oligarchovia pod taktovkou Smeru budú mať na Slovensku aj naďalej zelenú.

SNS

SNS

Rezort pôdohospodárstva pod vedením SNS a jej podpredsedníčkou, pani Gabrielou Matečnou, nerešpektuje ani oficiálne schválený program záchrany hlucháňa a blokuje ešte aj vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska, ktorá by poskytla ochranu aspoň najvzácnejším lesom. Pre túto politickú stranu je charakteristické uprednostňovanie úzkych skupinových záujmov pred záujmami spoločnosti. SNS venuje lesom dva riadky svojho programu, ktoré vnímame ako prejav maximálnej arogancie. Vidíme, že ich skutočné „riešenia“ znamenajú pre lesy ekologickú katastrofu. Vymierajúce druhy, miznúce lesy, hrozia nám kvôli nekontrolovaným výrubom sankcie zo strany EK.

Most – Híd

Most – Híd

Ako súčasť vládnej koalície v uplynulom volebnom období bol Most-Híd spoluzodpovedný za správanie sa vlády. Navyše, minister ŽP László Sólymos bol aj podpredsedom vlády. Z pozitív možno uviesť zriadenie Inštitútu environmentálnej politiky a zavedenie povinnosti zálohovať plastové fľaše. Väčšina zámerov (účinnejšia ochrana pralesov, zonácia NP, presun NP pod MŽP či účinnejšia ochrana vody a ovzdušia) však zostala len rovine pekných sľubov. V programe sľubujú zvyšovanie zastúpenia bezzásahového územia. Chcú pokračovať v trende odkupovania súkromných pozemkov do rúk štátu. Sľubujú presunúť kompetencie v NP pod rezort ŽP a obnoviť okresné úrady ŽP. Problémom je, že keď boli vo vláde, tak to neurobili, ani sa o to dosť dôrazne nesnažili a aj novela zákona o ochrane prírody, ktorú presadili, sa ukazuje ako nefunkčná.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame