List ministerke Matečnej k používaniu nebezpečnej chémie v lesoch | My Sme Les - občianska iniciatíva

13. 12. 2018 [Otvorená výzva]

Vážená pani ministerka Gabriela Matečná,

štátny podnik Lesy SR š.p. chce aj naďalej intenzívne a celoplošne po Slovensku používať chemické prípravky. V zmysle novej Rámcovej dohody č. 7530/2018/LSR1 by v priebehu nasledujúcich štyroch rokov mala spoločnosť AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia, dodať Lesom SR š.p. chemikálie za takmer 7,4 milióna €.

So značných znepokojením a obavami sme prijali informáciu o tom, že súčasťou dodávky budú naďalej aj chemikálie, ktoré sú podľa všetkého nebezpečné nielen pre prírodu a zvieratá, ale aj pre človeka. Jedná sa najmä o insekticíd Vaztak ACTIVE (cypermetrín) a herbicíd ROUNDUP BIACTIV (glyfosát). V zmysle uvedenej Rámcovej dohody účinnej od 22.11.2018 a platnej do roku 2022 si Lesy SR od spoločnosti AGROFERT zajednali až 36 tisíc litrov prípravku Vaztak ACTIVE za 961 200,- € a viac ako 18 tisíc litrov prípravku Roundup BIACTIV za 157 727,20 €.

Glyfosát je pritom podľa hodnotenia Medzinárodnej agentúry na výskum rakoviny (IARC)2 Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pravdepodobne karcinogénny pre ľudí. Cypermetrín3 je akútne toxický voči viacerým sladkovodným organizmom, pôsobí neselektívne aj na obrovské množstvo lesných druhov, a je tiež toxický aj pre človeka. Tehotnej žene dokáže napríklad poškodiť plod.

Podľa Štátnej ochrany prírody ako aj viacerých mimovládnych organizácií je použitie takýchto chemických prípravkov v lesnom prostredí neakceptovateľné, a to nielen v národných parkoch, ale aj v lesoch mimo chránených území.

Viaceré odborné vedecké štúdie pritom poukazujú na často neefektívne resp. neúčinné a naopak veľmi nebezpečné aplikovanie konkrétnych chemikálií nielen v lesníctve, ale aj v poľnohospodárstve.

V záujme zachovania zdravej krajiny, zdravia ľudí a zdravého rozumu je nevyhnutné bezodkladne prestať používať na Slovensku nebezpečné chemikálie a začať sa správať a konať uvedomelo a ekologicky. Príroda, od ktorej sme všetci bytostne závislí, a zdravie obyvateľov našej krajiny, musia mať zo strany štátu jednoznačnú prioritu.

Pani ministerka,
dôrazne Vás preto žiadame, vo verejnom záujme zabráňte používaniu nebezpečných chemikálií a plytvaniu verejnými financiami na škodlivé chemické postreky! Nechajte prehodnotiť Rámcovú dohodu č. 7530/2018/LSR a okamžite z nej vylúčte všetky plnenia ohrozujúce prírodné prostredie a ľudské zdravie.

Za Iniciatívu MY SME LES
Karol Kaliský

1https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3762368&l=sk
2https://www.iarc.fr/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/
3 https://juniperpublishers.com/jfsci/pdf/JFSCI.MS.ID.555767.pdf

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame