List premiérovi | My Sme Les - občianska iniciatíva

 List premiérovi

Na recyklovanom papieri sme doručili na Úrad vlády SR list, ktorým poukazujeme na vážnu situáciu v oblasti ochrany prírody na Slovensku, nespokojnosť širokej verejnosti s touto situáciou a žiadame o diskusiu a prijatie na Úrade vlády. Súčasťou listu je aj naše Desatoro pre les.

Vážený pán premiér,

veríme, že ste zaznamenali najväčšiu environmentálnu podpisovú akciu v dejinách Slovenska, ktorú do dnešného dňa podpísalo už viac ako 62 tisíc ľudí. Občianska iniciatíva MY SME LES, a jej požiadavky formulované v DESATORO PRE LES, spojili ľudí nespokojných s hospodárením v slovenských lesoch, predovšetkým však na území národných parkov, ktoré predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo Slovenskej republiky.

V tejto iniciatíve upozorňujeme, že situácia v slovenských lesoch je ozaj vážna! Na Slovensku rýchlym tempom miznú posledné zvyšky najcennejších pralesov, ako aj lokality vzácneho a ohrozeného hlucháňa hôrneho. Národné parky nespĺňajú medzinárodné kritériá, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala, neplnia funkciu ochrany prírody, ktorá je zmyslom ich existencie, a rozsiahla devastácia ničí aj ich potenciál pre rozvoj regiónov trvalo udržateľným spôsobom vďaka turizmu, poľnohospodárstvu a potravinárstvu.

Konkrétne požiadavky iniciatívy podporili okrem verejnosti aj mnohé známe osobnosti, renomovaní vedci a aj niektorí predstavitelia vlády SR. Minister životného prostredia László Sólymos deklaroval viaceré spoločné ciele iniciatívy MY SME LES a Ministerstva životného prostredia SR. Podobne, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých regiónov Anton Marcinčin sa vyjadril, že regionálny rozvoj chránených území dokáže naštartovať práve cestovný ruch a prírodný turizmus, pokiaľ nebude v konflikte s neúmernou ťažbou.

Na druhej strane Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prostredníctvom „Národného memoranda o lese“ požaduje pokračovať v doterajšom spôsobe hospodárenia, čím dáva jasne najavo, že nereflektuje požiadavky spoločnosti na akútne zmeny.

Uvedomujeme si, že praktická realizácia potrebných zmien, vrátane zmien legislatívy, sa môže realizovať len s podporou vlády SR. Verejnosť preto potrebuje poznať Váš názor, názor predsedu vlády Slovenskej republiky, ako aj vidieť konkrétne kroky, ktoré budete realizovať, aby ste vyriešili „konflikt“ ochranárov s lesníkmi. Sme presvedčení, že práve Vy ste ten správny „mediátor“ v prospech ochrany hodnôt našej spoločnosti. Spoliehame sa na Vás!

Aj preto Vás žiadame o urýchlené prijatie a diskusiu na Úrade vlády SR s cieľom prerokovať uvedenú tému, špeciálne so zameraním na problematiku akútnej potreby ochrany najvzácnejších lesov, zvýšenia štandardov národných parkov podľa medzinárodných kritérií a riešenia rozvoja regiónov na základe prírodného turizmu.

Veríme, že aj Vám záleží na stave prírodného prostredia, a že túto tému beriete vážne minimálne tak, ako 62 000 občanov našej spoločnej krajiny.

S pozdravom,
iniciátori „MY SME LES“

Pridaj sa a podpíš aj Ty Desatoro pre les.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame