Podpora od odborníkov a vedcov

Vychádzame z odborných základov. Napriek tomu sa na verejnosti občas objavia pochybnosti či nadšení ochranári nie sú len amatéri. Pravda je taká, že okrem našej odbornosti naše požiadavky podporujú desiatky vedcov, ktorých prácou je skúmať prírodné procesy. Presvedčte sa sami a pozrite si ich vyjadrenia.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

geograf, ekológ
Geografický ústav SAV
  Je to ekocída, ukážka bezbrehej chamtivosti a prejav absolútneho cynizmu...
Čítaj viac
RNDr. Judita Kochjarová, PhD.

RNDr. Judita Kochjarová, PhD.

botanička
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
  Som hlboko presvedčená o tom, že situácia v chránených územiach (ale nielen v nich) je alarmujúca...
Čítaj viac
RNDr. Daniel Dítě, PhD.

RNDr. Daniel Dítě, PhD.

botanik
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Kampaň my sme les ma oslovila okamžite. Nielen preto, že osobne poznám viacerých jej iniciátorov, ktorých si veľmi vážim...
Čítaj viac
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

ekológ a pôdny biológ
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Hodnota ekosystémových funkcií lesa je oveľa vyššia ako je hodnota samotného dreva...
Čítaj viac
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

ekológ a zoológ
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  V lete tohto roku sme na Muránskej planine skúmali raniaka obrovského, čo je najvzácnejší slovenský netopier. Všetky zistené úkryty boli v osikách. A väčšina tých osík už bola označená bodkami a určená na výrub....
Čítaj viac
RNDr. Andrej Mock, PhD.

RNDr. Andrej Mock, PhD.

ekológ a zoológ
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Prírodovedci sú v tom, myslím, zajedno. Nemali by sme mlčať....
Čítaj viac
RNDr. Peter Bačkor, PhD.

RNDr. Peter Bačkor, PhD.

zoológ
Otonycteris, s. r. o., Banská Bystrica
  Horské lesy sú dodnes neprebádanou kapitolou, ktorú pomaly ale iste strácame...
Čítaj viac
RNDr. Milan Valachovič, PhD.

RNDr. Milan Valachovič, PhD.

botanik fytocenológ
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Lesníci nemôžu chrániť les už z podstaty veci – ich motiváciou je pestovať stromy a to od semienka až po rubný vek...
Čítaj viac
Mgr. Ladislav Naďo, PhD.

Mgr. Ladislav Naďo, PhD.

behaviorálny ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
  Prvé lesné ekosystémy sa objavili pred 380 miliónmi rokov a preto tvrdenia, že ich existencia je podmienená zásahmi človeka sú absolútne scestné...
Čítaj viac
doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.

ekológ a entomológ
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
  Iniciatíva My sme les je prejavom širokej občianskej podpory týchto ideí, podporujem ju a verím v jej úspech...
Čítaj viac
RNDr. Jozef Šibík, PhD.

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

ekológ a botanik
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Človek svojimi zásahmi nedokáže nahradiť prirodzený výber a tisícky rokov prispôsobovania sa jednotlivých organizmov tvoriacich les...
Čítaj viac
Ing. Juraj Švajda, PhD.

Ing. Juraj Švajda, PhD.

ekológ
Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bytrica
  Po viac ako 10 rokoch nečinnosti štátu, očakávam urýchlenú zmenu manažmentu chránených území na Slovensku...
Čítaj viac
Ing. Ján Topercer, CSc.

Ing. Ján Topercer, CSc.

ekológ
Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica
  Prajem kampani „My sme les“ čím viac toho prvého a čím menej toho druhého....
Čítaj viac
doc. RNDr. Tomáš Derka , PhD.

doc. RNDr. Tomáš Derka , PhD.

ekológ
Prirodovedecká fakulta univerzity Komenského
  Vidím neskutočnú spúšť porovnateľnú iba s katastrofickými zábermi z Bornea alebo Amazónie....
Čítaj viac
Ing. Miroslav Blaženec, PhD.

Ing. Miroslav Blaženec, PhD.

disturbančný ekológ
Ústav ekológie lesa SAV
  Vodoochrannú, pôdoochrannú, klimatickú a rekreačnú funkciu fungujúcich lesných ekosystémov človek nikdy nenahradí a akékoľvek pokusy o to vyžadujú ďaleko vyššie vynaložené financie ako je zisk z ťažby dreva....
Čítaj viac

Iniciatívu My sme les podporujú aj:

 • Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Evolučná a behaviorálna ekológia, Ústav ekológie lesa SAV
 • Mgr. Mária Šibíková, PhD., Geobotanika, Botanicky Ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., Ekológia, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 • Ing. Marek Svitok, PhD., Hydrobiológia, Technická univerzita vo Zvolene
 • Alexander Ač, Mgr. PhD, Ekológia, Ústav výskumu globálnej zmeny AV ČR
 • RNDr. Alena Gajdošová, CSc., Rastlinné biotechnológie, SAV
 • RNDr. Andrej Mock, PhD., Zoológia, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Ing. Boris Maderič, Ekológia živočíchov, Ochrana dravcov na Slovensku
 • Rndr. Ivana Svitková, PhD., Botanika, CBRB SAV
 • RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., Pôdna biológia, zoológia, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., Ekológia, botanika, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
 • RNDr. Iva Hodálová, CSc., Botanika, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
 • Ing. Ladislav Roller, PhD., Entomológia, SAV
 • Mgr. Andrea Rúfusová, PhD., Ekológia, ochrana prírody, WWF Slovensko
 • Mgr. Pavol Littera, PhD., Laboratórny výskum geomateriálov, Ekológia krajiny, Prírodovedecká fakulta UK
 • Ing. Ivana Kalafusová, Zoológia, Štátna ochrana prírody SR
 • Ing. Milan Novikmec, PhD., Limnológia, Technická Univerzita vo Zvolene
 • Dagmar Štefunková, Zmeny využitia zeme, Ústav krajinnej ekológie SAV
 • Mária Zaliberová, RNDr., CSc., Biológia, geobotanika, BU CBRB SAV
 • Mgr. Ivana Daubnerová, PhD, Endokrinológia hmyzu, Ústav zoológie SAV
 • RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Biológia, zoológia, entomológia, Ústav zoológie, SAV
 • doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD., Architektúra a urbanizmus, Fakulta architektúry STU
 • Juraj Hipš, Environmentálna výchova a vzdelávanie, CEEV Živica
 • RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Ochrana prírody, ornitológia, bociany, netopiere, ZO SZOPK Bocian
 • Mgr. Andrej Popovič, Geografia, ochrana prírody, OZ Ekovýlety
 • prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Environmentálna geografia, krajinná ekológia, SAV
 • Ing. Ľubica Kolková, Verejná správa, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Devín
 • Mgr. Michal Deraj, Ochrana prírody, Štátna ochrana prírody SR Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
 • RNDr. Jozef Šibík, PhD., Botanika, ekológia, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Krajinná ekológia, environmentalistika, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Mgr. Marek Semelbauer, PhD., Zoológia, Ústav zoológie, SAV
 • MVDr. Samuel Pačenovský, Ornitológia, ŠOP SR
 • Zuzana Hudekova, Ing.,PhD., Ochrana, tvorba krajiny a sídelnej zelene, REC Bratislava
 • RNDr. Ján Szőllős, CSc., Geografia, trvalá udržateľnosť, Geografický ústav SAV; STUŽ
 • Ing. Štefan Szabó, PhD, Environmentálna výchova a vzdelávanie, o.z. SOSNA
 • Eulalia Štefanová, , Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA
 • Peter Manko, Ekológia živočíchov, Prešovská univerzita, Katedra ekológie
 • Mgr. Andrej Kovarik, Ekológia, zmena klímy, ŠOP SR
 • Eva Stanková, RNDr., PhD., environmentálna výchova, Tilia, občianske združenie
 • Mgr. Imrich Vozár, Právo, VIA IURIS
 • Eva Kováčechová, Právo, Centrum právnej pomoci, Via Iuris

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame

Pridaj sa

Je nás už 64771