Máme dosť Matečnej, zhodujú sa poľnohospodári, lesníci aj ochranári. Výzvu na jej odvolanie dnes doručili premiérovi | My Sme Les - občianska iniciatíva

Máme dosť Matečnej, zhodujú sa poľnohospodári, lesníci aj ochranári. Výzvu na jej odvolanie dnes doručili premiérovi.

21.3.2019, Tlačová správa


Zástupcovia viacerých občianskych iniciatív dnes odovzdali na Úrade vlády SR verejnú výzvu na odvolanie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej1. Výzvu občianskej iniciatívy My sme les2 pod názvom A DOSŤ! pani ministerka3 podpísalo viac ako 41 000 občanov a podporili ju viaceré mimovládne organizácie spolu s Iniciatívou poľnohospodárov4 a predstaviteľov lesníckej výzvy Odmietame5.

Neriešenie a ignorovanie naliehavých a zásadných problémov v rezorte pôdohospodárstva, ktorý vedie pani ministerka Gabriela Matečná, pociťujú signatári verejnej výzvy ako vážne zlyhanie. “Sme sklamaní, nahnevaní a nechceme už ďalej tolerovať súčasný stav,” uvádza sa vo výzve. Dôrazne preto žiadajú predsedu vlády SR, aby inicioval odvolanie Gabriely Matečnej z postu ministerky.

Zástupcovia iniciatív v tejto súvislosti dnes vyzvali Petra Pellegriniho, aby najneskôr do konca marca 2019 predložil prezidentovi SR návrh na odvolanie ministerky Matečnej. Podľa vyjadrenia Rastislava Mičaníka z iniciatívy My sme les by to vzhľadom na vážnosť situácie v rezorte, a s tým súvisiace eskalujúce napätie v spoločnosti, malo byť jeho politickou i morálnou povinnosťou. “Pani Matečná zatvára oči pred devastáciou národných parkov, používaním pesticídov v lesoch a mrhaním verejnými prostriedkami. Doslova ignoruje oprávnenú kritiku aj navrhované riešenia, zodpovednosť tým pádom musí prevziať premiér a ministerka by mala byť bezodkladne odvolaná,” dodáva Mičaník.

S prácou ministerky sú nespokojní aj poľnohospodári, ktorí dlhodobo vyjadrujú svoju nespokojnosť s hlavou agrorezortu. Podľa vyjadrenia Patrika Magdoška z Iniciatívy poľnohospodárov sa Slovensko pod vedením ministerky Matečnej dostáva z roka na rok nižšie v rámci potravinovej sebestačnosti. “Dnes sme na 37 % , čo je markantný pokles oproti stavu 70 percent,” konštatoval Magdoško.

Lesníci, ktorých spojila spoločná výzva Odmietame, opakovane poukázali na viaceré korupčné prípady v lesníctve a žiadali ich okamžité vyriešenie. Podľa vyjadrenia lesníka Jána Mičovského ministerka Matečná napriek sľubom vôbec nič neurobila. “Stav je neudržateľný, už jej neveríme a spolu s farmármi prehlasujeme, že máme toho dosť,” zdôrazňuje svoj postoj Mičovský. Odvolávanie ministerky Matečnej spojilo aj lesníkov s ochranármi. Podľa horára Matúša Hríbika majú dnes zdanlivo nespojiteľné témy spoločný cieľ. “Máme pocit, že osud slovenských lesov, žiaľ, majú v rukách oligarchovia. Ignorujú sa inovatívne a prírode blízke postupy hospodárenia. Ubližuje sa lesom aj ľuďom, ktorí v nich pracujú,” hovorí Hríbik.

Značne nespokojní sú aj ochranári. Podľa vyjadrenia Miroslavy Plassman z organizácie WWF ministerstvo pôdohospodárstva dlhodobo odsúva riešenie problémov ochrany lesov, ktoré sú naším spoločným prírodným dedičstvom. “Ministerstvo stále nepredložilo do vlády novelu zákona o lesoch, ktorá mala sprísniť ťažbu dreva. Ďalej tak prichádzame o staré lesy a spolu s nimi i o vzácne živočíchy, ako hlucháň, ktorý je dnes na pokraji vyhynutia,” dodáva Plassman. Kvôli týmto neriešeným problémom hrozí Slovensku žaloba na Európskom súdnom dvore a sankcie, ktoré zaplatíme my všetci.


Verejnú výzvu občanov SR A DOSŤ! pani ministerka podporili: Rastislav Mičaník (MY SME LES), Patrik Magdoško (Iniciatíva poľnohospodárov), Ing. Matúš Hríbik, PhD. (lesnícka výzva Odmietame), Mgr. Miroslava Plassmann, PhD. (WWF Slovensko), Ivana Kohutková (Greenpeace Slovensko), Ing. Tomáš Vida, PhD. (Nadácia Aevis), Ing. Marián Jasík (o.z. PRALES), Marek Páva (Iniciatíva Naše Karpaty), Ing. Štefan Szabó, PhD. (o.z. SOSNA), Ing. Ľubica Trubíniová (iniciatíva Bratislava otvorene), Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc., (Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR), prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu).


1 Spoločná výzva na odvolanie ministerky
2 https://www.mysmeles.sk/
3 https://www.mysmeles.sk/vyzva-na-odvolanie-ministerky-matecnej
4 https://iniciativapolnohospodarov.sk/
5 http://odmietame.sk/

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame