Prečo potrebujeme vlky? | My Sme Les - občianska iniciatíva

 Prečo potrebujeme vlky?

Vlčia rodina

Podobne ako psy aj vlky sú veľmi inteligentné a spoločenské zvieratá. Majú veľmi silné sociálne väzby a majú veľa spoločného aj s nami, pretože rovnako ako ľudia žijú v rodinách. Vlčia rodina pozostáva z rodičov, niekedy aj starých rodičov, a z detí rôzneho veku. Vĺčatá zostávajú so svorkou väčšinou dva roky.
Svorka vlkov rovná sa rodina.

Vlčia svorka je založená na rodinných vzťahoch, tvorí ju rodičovský pár a mláďatá. Foto: Jakub Mrocek, www.fotolovci.sk

V Yellowstone to funguje

Narozdiel od ľudí, majú ale vlky veľmi pozitívny vplyv na prírodné ekosystémy. Ukázalo sa to už mnohokrát. Najznámejší a najlepšie popísaný príklad je z Yellowstonského národného parku. Na návrat vlkov zareagovala vegetácia, zregenerovali lesy, do potokov sa vrátili bobry, v potokoch je viac rýb. Zmenil sa celý ekosystém len preto, že sa doňho vrátili vlky.

Vlky sú dôležité pre krajinu

Napriek tomu, že vlky ľudom spôsobujú aj menšie hospodárske škody, aj v slovenskej prírode plnia mnohé dôležité funkcie prospešné nielen pre ekologickú rovnováhu, ale aj pre človeka. Vlky sú veľmi dôležité pre stabilné fungovanie lesných aj nelesných ekosystémov, a keď jelene spôsobujú škody v našich lesoch alebo diviaky na poľnohospodárskych plodinách, vlky sú tu na to aby udržiavali akúsi prírodnú rovnováhu a pomáhali nám.

Efektívna eliminácia chorôb

Takisto sa podarilo popísať veľmi zaujímavý vzťah práve na Slovensku, kedy vlky dokázali veľmi účinne eliminovať diviačí mor v 90. rokoch. Ukázalo sa, že tam, kde žijú vlky, sa diviačí mor buď nevyskytuje alebo ohniská nákazy veľmi rýchlo zaniknú. Naopak epidémie klasického moru ošípaných prepukali tam, kde vlky nežijú.

Rozšírenie vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku a lokality KMO u diviakov v rokoch 1994 - 1998. Mgr. Jana Strnádová, 2000

Dnes čelíme novej hrozbe. Volá sa africký mor ošípaných. Pri likvidácii chovov ošípaných v dôsledku šírenia afrického moru ošípaných a diviakov môžu vzniknúť obrovské škody, nehovoriac o škodách, ktoré spôsobujú kopytníky pri pestovaní hospodárskych lesov. V dnešnej dobe nie je žiadny dôvod na to, aby sme naďalej lovili vlky.

Nestrieľajme vlky

Tak, ako je pes priateľ človeka, tak je vlk priateľ lesa, ale aj ľudských záujmov. Je veľmi dôležité, aby sme vlky úplne a celoročne chránili. Tieto nádherné tvory si to určite zaslúžia.

Ďalšie informácie:

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame