Sadiť či nesadiť? | My Sme Les - občianska iniciatíva

 Sadiť či nesadiť?

Mnohí ľudia by chceli aktívne pomôcť ochrane lesov. Sadenie stromov vyzerá na prvý pohľad ako dobrá vec. Vysádzanie zelene v mestách, či alejí stromov popri poľných cestách, sú pre prírodu obyčajne prospešné činnosti. Potrebuje ale našu pomoc aj samotný LES?

Lesy existujú na Zemi už viac ako 350 miliónov rokov. Na Slovensku im „pomáhame“ sadením len posledných asi 200 rokov. Čo robili doteraz bez nás?

V pralesoch, no aj v dobre obhospodarovaných lesoch, sa mladé stromy zmladzujú pod korunami svojich rodičov. Príroda vyberá na každé miesto tie správne druhy a jedince. Testuje ich tisíce a len tie najlepšie adaptované na konkrétne podmienky prežijú. Tento proces sa volá prírodný výber.

Práve týmto spôsobom vznikajú najdokonalejšie lesy. Žiadna umelá výsadba nedokáže nahradiť prírodný výber a v normálnom lese ani nie je potrebná. Príroda si poradí sama aj v prípade rozsiahlych kalamít, ako to dokazuje v Tichej doline.

Les sa vysádza najmä vtedy, keď človek odstráni staré stromy na veľkej ploche a prirodzená schopnosť obnovy sa oslabí. Vtedy sú lesníci povinní plochu zalesniť. Často sa pritom snažia o dosadenie ekonomicky výnosnejších druhov, ako je smrek, na úkor druhov, ktoré by vybrala príroda.

Dôsledkom vysádzania stromov sú menej stabilné a tiež menej rozmanité lesy. Sadenie stromov preto nie je vždy pomocou lesu.

Pravda je taká, že lesu aktívne pomôcť nedokážeme. Môžeme ho ale poškodzovať menej. Môžeme niektoré lesy ponechať úplne bez zásahov človeka a môžeme tiež hospodáriť citlivejšie. Práve toto sú hlavné ciele iniciatívy MY SME LES.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame