ŽIADAME STOP STAV V NÁRODNÝCH PARKOCH | MY SME LES

Žiadame STOP STAV v národných parkoch

Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný v máji 2020 považuje až 81% opýtaných rozsah služieb v národných parkoch za dostatočný.

Napriek tomu sa v národných parkoch chystá niekoľko developerských projektov, ktoré výrazným spôsobom zasiahnu do charakteru vzácnych území.

Medzi najznámejšie patria ubytovací komplex Škriatkov les v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách sú to rozšírenie Majláthovej chaty pri Popradskom plese či nové zjazdové trate na Štrbskom Plese.

Zároveň je podľa výsledkov prieskumu až 83% opýtaných za zastavenie akejkoľvek ďalšej výstavby v národných parkoch, pokiaľ nebude schválená zonácia, ktorá rozdelí každý národný park na niekoľko zón a určí limity, čo sa v ktorej zóne môže robiť a stavať.

Žiadame vládu aby do konca septembra 2020 zabezpečila právny rámec pre okamžitý STOP STAV ako preventívne opatrenie zachovania prírodných hodnôt. Žiadame zastavenie akejkoľvek novej výstavby v národných parkoch, až kým nebude v národných parkoch schválená zonácia, ktorá určí limity a pravidlá pre jednotlivé územmia tak, aby boli zachované prírodné hodnoty národných parkov.

Výsledky prieskumu verejnej mienky

Výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS pre My sme les, 14. 5 - 21.5 2020, vzorka: 1011 respondentov

Chceli by ste, aby sa priamo v národných parkoch budovali ďalšie atrakcie a kapacity na ubytovanie a obchodné služby, alebo považujete súčasný stav za dostačujúci?

Na Slovensku sa v súčasnosti pripravuje nová zonácia národných parkov, ktorá rozdelí každý národný park na niekoľko zón a určí limity, čo sa v ktorej zóne môže robiť/stavať. Súhlasili alebo nesúhlasili by ste s tým, aby do doby, kým nebude táto nová zonácia na Slovensku schválená, bola s OKAMŽITOU platnosťou zakázaná akákoľvek ďalšia nová výstavba lyžiarskych tratí, hotelov a lanových dráh na území všetkých národných parkov na Slovensku?

V súčasnosti je platná právna úprava (zákon), ktorá umožňuje na území národných parkov pohyb ťažkým mechanizmom (ako napr. lesné kolesové traktory, harvestory), ťažbu stromov ako aj poľovanie. Ktorú z nasledujúcich navrhovaných zmien tohto zákona by ste preferovali?

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame